Från vildvuxet till woodland.

Från vildvuxet till Woodland

 

Ett överväxt snårigt område i en trädgård gjordes om till ett woodland med vackra prydnadsbuskar och perenner.

Vi planterade växter med vit blomning som lyser upp det halvskuggiga läget.

Med hjälp av skiffer skapade vi en gångstig och använde täckbark som markmaterial.