Stor plantering på naturtomt

Stor plantering på naturtomt

 

På en stor naturtomt fälldes ett antal träd och gav plats åt en stor plantering med vackra prydnadsbuskar och träd omgivna av marktäckande perenner. Stora stenar och trampstenar placerades ut för att kontrastera mot de gröna växterna och för att skapa en passage genom hela planteringen.


Skapa Trädgård / skapatradgard@gmail.com / tel: 0735-182008 eller 08-120 539 50