Anläggning, skötsel, rådgivning


ANLÄGGNING / PLANTERING

 

Vi utför planering och plantering av perenner, buskar, träd och häckar. Vi erbjuder även omplantering av befintliga rabatter med rensning och komplettering med nya växter vid behov. Vi komponerar vackra krukplanteringar med ettåriga eller fleråriga växter allt efter dina önskemål.

 

Kostnad 650 kr/tim ej bidragsberättigat för RUTTRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

 

Vi går tillsammans igenom trädgården som den ser ut idag och dess förutsättningar.

Vi ger förslag på plats på lämpliga åtgärder efter dina önskemål.

Rådgivningen gäller för 1-1,5 tim på plats.

 

Kostnad 2800 kr ej bidragsberättigat för RUTTRÄDGÅRDSSKÖTSEL


Kostnad 650 kr/tim, med RUT 325 kr/tim

Minsta debitering 3 timmar.BESKÄRNING


Kostnad 850 kr/tim, med RUT 425 kr/tim

Minsta debitering 2 timmar.

Bortforsling ingår ej!

Vi beskär så att trädet får en naturlig balans mellan fruktved och vegetativ tillväxt.

 T.ex äppelträd vill växa i en rundad kronform detta tar vi hänsyn till när vi beskär.Resetillägg: Restid debiteras med 400 kr/påbörjad timme.

 

Kunden är själv ansvarig att förvissa sig om gällande skatteregler.

Vid utförande av RUT-arbete faktureras kunden enligt Skatteverkets bestämmelser.

Om ersättning nekas från Skatteverket är kunden skyldig att betala hela kostnaden för utfört arbete.

  

Alla priser är inklusive moms

 

Företagen innehar F-skattsedel.